Thuốc thử dùng để phân biệt 2 chất lỏng metyl benzen, vinyl benzen ở nhiệt độ thường có thể là:

A.

Nước brom.

B.

Dung dịch thuốc tím.

C.

Nước vôi trong.

D.

Nước brom, dung dịch thuốc tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nước brom.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...