Thuốc thử dùng để phân biệt 2 chất lỏng metyl benzen, vinyl benzen ở nhiệt độ thường có thể là:

A.

Nước brom.

B.

Dung dịch thuốc tím.

C.

Nước vôi trong.

D.

Nước brom, dung dịch thuốc tím.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...