Thuốc thử để phân biệt glucozo và fructozo là

A.

Cu(OH)2

B.

Na

C.

Ag(NO)3/NH3

D.

dung dịch brom

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...