Thuốc thử để nhận ra hai dung dịch AlCl3 và ZnCllà dung dịch:

A.

NH3.

B.

KOH.

C.

AgNO3.

D.

Na2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

NH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...