Thuốc thử cần dùng để phân biệt 4 gói bột: Mg, Al2O3, Al, Na là:

A.

H2O.

B.

Dung dịch KOH.

C.

Dung dịch FeCl2.

D.

H2O hoặc dung dịch FeCl2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...