Thực vật thích nghi với môi trường nhiệt độ cao mang nhiều đặc điểm giống với:

A.

thực vật ưa sáng, chịu hạn.

B.

thực vật ưa ẩm, ưa sáng.

C.

thực vật ưa ẩm, ưa bóng.

D.

thực vật ưa sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thực vật ưa sáng, chịu hạn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...