Thực vật nguyên sinh trong giới Nguyên sinh như

A.

vi khuẩn.

B.

tảo lục đơn bào, tảo lục đa bào, tảo đỏ, tảo nâu.

C.

vi khuẩn, nấm nhầy.

D.

nấm nhầy, tảo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tảo lục đơn bào, tảo lục đa bào, tảo đỏ, tảo nâu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...