Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách nhau một đoạn a = 0,5 mm, hai khe cách màn ảnh một khoảng D = 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,5 µm. Bề rộng miền giao thoa trên màn đo được là L = 26 mm. Khi đó, trong miền giao thoa ta quan sát được:

A.

6 vân sáng và 7 vân tối.

B.

7 vân sáng và 6 vân tối.

C.

13 vân sáng và 12 vân tối.

D.

13 vân sáng và 14 vân tối.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...