Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách nhau một đoạn a = 0,5 mm, hai khe cách màn ảnh một khoảng D = 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,5 µm. Bề rộng miền giao thoa trên màn đo được là L = 26 mm. Khi đó, trong miền giao thoa ta quan sát được:

A.

6 vân sáng và 7 vân tối.

B.

7 vân sáng và 6 vân tối.

C.

13 vân sáng và 12 vân tối.

D.

13 vân sáng và 14 vân tối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

13 vân sáng và 14 vân tối.

Khoảng vân: i =  = 2mm

Lập tỉ số:  = 6,5

Số vân sáng quan sát được: Ns = 6.2 + 1 = 13 (vân sáng).

Số vân tối quan sát được trên màn: Nt = 2(6 + 1 ) = 14 (vân tối).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...