Thực hiện pháp luật bao gồm:

A.

Bốn hình thức cơ bản

B.

Ba hình thức chính và một hình thức phụ.

 

C.

Tối thiểu là ba hình thức.

D.

Nhiều hình thức khác nhau.

 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...