Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M không có khí thoát ra. Khối lượng Al trong hỗn hợp X là:

A.

2,7 gam. 

B.

4,05 gam. 

C.

5,4 gam.

D.

6,75 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,05 gam. 

 nNaOH = 0,15 (mol).

2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe    (1)

x                              0,5x

Y + NaOH không có khí thoát ra chứng tỏ Al hết, Fe2O3 vừa hết hoặc còn dư.

→ Y tối đa gồm: Fe, Al2O3, Fe2O3 dư.

Y + NaOH:

Al2O3 + 2NaOH  NaAlO2 + H2O   (2)

0,5x          x

Từ (2)  nNaOH = x = 0,15 (mol)  mAl = 27.0,15 = 4,05 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...