Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau α = 1 mm, có khoảng vân i = 1 mm. Di chuyển màn ảnh (E) lại gần hai khe thêm một đoạn 40 cm thì khoảng vân 0,8 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là:

A.

0,50 µm.

B.

0,6 µm.

C.

0,54 µm.

D.

0,66 µm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...