Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Young. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 1,6 cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x = 4 mm, ta thu được:

A.

Vân sáng bậc 2.

B.

Vân sáng bậc 3.

C.

Vân tối thứ 2 kể từ vân sáng chính giữa.

D.

Vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.

Ta có: 10i = 16mm  i = 1,6mm

Lập tỉ số:  = 2,5  Tại A là vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...