Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Young. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 1,6 cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x = 4 mm, ta thu được:

A.

Vân sáng bậc 2.

B.

Vân sáng bậc 3.

C.

Vân tối thứ 2 kể từ vân sáng chính giữa.

D.

Vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...