Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là:

A.

Người giỏi được phát huy tài năng

B.

Bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân

C.

Tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập

D.

Tất cả đáp án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả đáp án trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...