Thực hiện chính sách kinh tế mới, mục đích đầu tiên mà nước Nga- Liên Xô muốn đạt được là

A.

 Kích thích sự phát triển năng động của các thành phần kinh tế.

B.

 Giải quyết những hậu quả của chiến tranh.

C.

 Củng cố vị trí lãnh đạo của Đảng Bôn sê vích.

D.

 Giải quyết những bất ổn trong xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá. Cách giải: Thực chất của chính sách kình tế mới chính là ở việc sử dụng rộng rãi quan hệ hàng hoá - tiền tệ, phát triển thị trường, khôi phục và phát triển các thành phần kinh tế. Chuyển các đơn vị kinh tế nhà nước sang chế độ hạch toán kinh tế; khuyến khích phát triển kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân thay cho việc thủ tiêu kinh doanh tư nhân trong chính sách “Cộng san thời chiếnchủ trương phát triển quan hệ kinh tế với các nước phương Tây để tranh thủ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức, quản lý, sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước và những hình thức kinh tế quá độ khác để phát triển tối đa lực lượng sản xuất, xây dựng CNXH,... Thực tế lịch sử đã cho thấy, cách tiếp cận như vậy sẽ cho phép kết hợp lợi ích riêng với lợi ích chung và bảo đảm tiến lên CNXH một cách ít tồn thất nhất. Nhờ đó, nước Nga đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, chính trị, tạo được những tiền đề quan trọng để xây dựng cơ sở vật chất CNXH. => Mục đích đầu tiên của nước Nga- Liên Xô muốn đạt được khi thực hiện chính sách kinh tế mới là: Kích thích sự phát triển năng động của các thành phần kinh tế.        Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...