Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:

A.

II, V và VI.

B.

II, III và VI.

C.

I, II và III.

D.

I, IV và V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

II, III và VI.

Những thí nghiệm điều chế NaOH là:

- Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

- Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

- Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...