Thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai nhằm mục đích gì?

A.

Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.

B.

Bóc lột nguồn nhân công rẻ mạt.

C.

Làm giàu cho nước Pháp.

D.

Vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ mạt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...