Thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

A.

Công nghiệp.

B.

Thương nghiệp

C.

Nông nghiệp.

D.

Giao thông vận tải.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nông nghiệp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...