Thực dân Pháp đã đối phó với phong trào cách mạng 1930 - 1931 như thế nào?

A.

Khủng bố, mị dân, lừa bịp

B.

Mị dân, lừa bịp

C.

Khủng bố, mị dân.

D.

Khủng bố

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khủng bố, mị dân, lừa bịp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...