Thực dân Pháp chính thức nổ sung xâm lược nước ta vào thời gian nào?

A. 31/8/1858
B. 9/2/1959
C. 1/9/1858
D. 3/8/1858
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...