Thực dân Pháp chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bằng cách nào?

A.

Tăng số đại diện người Việt vào các cơ quan lập pháp.

B.

Cho người bản xứ đấu thầu một số công trình

C.

Lợi dụng tôn giáo.

D.

Tổ chức lại một số trường cao đẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lợi dụng tôn giáo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...