Thực chất Hội nghị Ianta (2 - 1945) là hội nghị

A.

bàn về những vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới.

B.

hòa giải mâu thuẫn giữa Mĩ và Liên Xô.

C.

đàm phán giữa khối Đồng minh và phe phát xít.

D.

phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 4, 5. Cách giải: Khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, Hội nghị Ianta đã được triệu tập, một trong ba mục tiêu của Hội nghị là phân chia thành quả giữa các nước thắng trận. Trong nội dung cụ thể của Hội nghị Ianta, nội dung này cũng là nội dung quan trọng nhất và được tranh luận sôi nổi. Mục tiêu của mối quốc gia bản chất cho cùng vẫn là quyền lợi của mỗi quốc gia, dân tộc. => Bản chất của Hội nghị Ianta (2-1945) là Hội nghị phân chia thành quả chiến thắng giữa các nuớc thắng trận. Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...