Thực chất của khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sống là do hoạt động của:

A.

Prôtêin.

B.

Axit nuclêic.

C.

Các enzim.

D.

Các hooc môn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Axit nuclêic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...