Thực chất của diễn thế sinh thái là:

A.

quá trình biến đổi mạnh mẽ và liên tục các nhân tố hữu sinh.

B.

quá trình biến đổi tuần tự quần xã qua các giai đoạn khác nhau.

C.

quá trình biến đổi mạnh mẽ và liên tục của các nhân tố vô sinh.

D.

quá trình biến đổi của nhân tố hữu sinh, nhân tố vô sinh không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

quá trình biến đổi tuần tự quần xã qua các giai đoạn khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...