Thuận lợi nhất của khí hậu nước ta đối với sự phát triển kinh tế là:

A.

Giao thông vận tải hoạt động thuận lợi quanh năm

B.

Phát triển một nền nông nghiệp đa dạng và phong phú

C.

Đáp ứng tốt việc tưới tiêu cho nông nghiệp

D.

Thúc đẩy sự đầu tư đối với sản xuất nông nghiệp

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát triển một nền nông nghiệp đa dạng và phong phú

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...