Thứ tự trong dãy điện hoá của một số cặp oxi hoá - khử như sau: Mg2+/Mg, Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, Pb2+/Pb, Cu2+/Cu. Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Nguyên tử Mg có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

B.

Nguyên tử Pb có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

C.

Nguyên tử Fe có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

D.

Nguyên tử Cu có thể khử Zn + trong dung dịch.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...