Thứ tự trong dãy điện hoá của một số cặp oxi hoá - khử như sau: Mg2+/Mg, Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, Pb2+/Pb, Cu2+/Cu. Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Nguyên tử Mg có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

B.

Nguyên tử Pb có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

C.

Nguyên tử Fe có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

D.

Nguyên tử Cu có thể khử Zn + trong dung dịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nguyên tử Mg có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...