Thứ tự tăng dần tính axit của các axit benzoic (1), axit p-nitrobenzoic (2), axit m-nitrobezoic (3) là dãy nào ?

A.

(2) < (3) < (1).

B.

(3) < (2) < (1)

C.

(2) < (1) < (3).

D.

(1) < (2) < (3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1) < (2) < (3)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...