Thu nhập nông nghiệp của Trung Quốc năm 2000 chiếm bao nhiêu % so với tổng thu nhập trong nước?

A.

33%.

B.

51%.

C.

16%.

D.

8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

16%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...