Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?           

A.

Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản.

B.

Tước đoạt ruộng đất của nông dân.

C.

Bắt nông dân đi phu phen tạp dịch.

D.

Không cho nông dân tham gia sản xuất

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...