Thông thường nhiệt hóa hơi của một chất

A.

nhỏ hơn nhiệt nóng chảy.

B.

bằng với nhiệt nóng chảy.

C.

hơn nhiệt nóng chảy.

D.

có giá trị bất kì, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhiệt nóng chảy.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...