Thời Tiền Lê, nước ta đang đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của

A.

nhà Tống 

B.

nhà Minh 

C.

nhà Nguyên 

D.

nhà Hán 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nhà Tống 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...