Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Al2O3, MgO, Fe2O3, FeO, CuO nung nóng. Khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 200 gam. Giá trị của m là:

A.

202,4.

B.

217,4.

C.

219,8.

D.

204,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

202,4.

= 0,15 (mol)

nO đã kết hợp với CO tạo CO2 là 0,15 (mol)

mO đã phản ứng = 0,15.16 = 2,4 (g)

m = 200 + 2,4 = 202,4 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...