Thời kì khủng hoảng về kinh tế ở các nước Tây Âu diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A.

Từ 1973 - đến nửa đầu những năm 80.

B.

Từ 1973 đến đầu những năm 90.

C.

Từ 1973 đến cuối những năm 90.

D.

Từ 1973 đến cuối những năm 70.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ 1973 đến đầu những năm 90.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...