Thời kì khủng hoảng của chế độ phong kiến ở Châu Âu

A.

từ thế kỉ X đến XI 

B.

từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV 

C.

từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII 

D.

từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...