Thời gian tướng Đờ Cátơri và Ban Tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt là

A.

Chiều 7 - 5 - 1954.

B.

17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 — 1954.

C.

17 giờ ngày 7 - 5 - 1954

D.

17 giờ 45 phút ngày 7 - 5 - 1954

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...