Thời gian tướng Đờ Cátơri và Ban Tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt là

A.

Chiều 7 - 5 - 1954.

B.

17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 — 1954.

C.

17 giờ ngày 7 - 5 - 1954

D.

17 giờ 45 phút ngày 7 - 5 - 1954

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 — 1954.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...