Thời gian hình thành loài mới có thể xảy ra ngắn hơn do:

A.

Xảy ra biến động di truyền.

B.

Lai xa kèm đa bội hóa.

C.

Lai tế bào sinh dưỡng.

D.

Xảy ra biến động di truyền, lai xa kèm đa bội hóa và lai tế bào sinh dưỡng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...