Thời gian của chu kì tế bào

A.

từ 15 đến 20 phút.

B.

từ 1 đến 20 giờ.

C.

trên 20 giờ.

D.

tùy thuộc từng loại tế bào trong cơ thể và tùy thuộc từng loài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tùy thuộc từng loại tế bào trong cơ thể và tùy thuộc từng loài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...