Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia hoặc để số tế bào của quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi được gọi là

A.

thời gian của một thế hệ.

B.

thời gian sinh trưởng.

C.

thời gian sinh trưởng và phát triển.

D.

thời gian tiềm phát.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thời gian của một thế hệ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...