Thời gian bán phân rã của đồng vị phóng xạ là thời gian:

A.

Hóa thạch tồn tại trong đất kể từ lúc chết.

B.

Thời gian hóa thạch bị phân hủy phần mềm.

C.

50% số thời gian tính từ lúc sinh vật chết đến khi hình thành hóa thạch.

D.

50% lượng chất phóng xạ ban đầu bị phân rã.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...