Thời gian bán phân rã của đồng vị phóng xạ là thời gian:

A.

Hóa thạch tồn tại trong đất kể từ lúc chết.

B.

Thời gian hóa thạch bị phân hủy phần mềm.

C.

50% số thời gian tính từ lúc sinh vật chết đến khi hình thành hóa thạch.

D.

50% lượng chất phóng xạ ban đầu bị phân rã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

50% lượng chất phóng xạ ban đầu bị phân rã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...