thời điểm mà chất cần xác định nồng độ tác dụng hết với dung dịch chuẩn gọi là:

A.

Điểm cuối

B.

điểm tương đương   

C.

Điểm kết thúc

D.

điểm ngừng chuẩn độ

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...