Thời đại Văn hóa phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực nào? 

A.

Văn học nghệ thuật 

B.

Khoa học xã hội – nhân văn

C.

Khoa học – kĩ thuật 

D.

Tư tưởng văn hoá

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thời đại Văn hoá phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của khoa học – kĩ thuật, sự phát triển phong phú về văn học và sự nở rộ các tài năng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...