Thổi CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư, muối thu được là :

A.

Ba(OH)2

B.

BaCO3

C.

Cả A và B

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

BaCO3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...