Thịt đóng hộp không được diệt khuẩn đúng, các ...... mọc mầm phát triển phân giải các chất, thải ra ôxi và các loại khí khác làm cho hộp phồng lên:

Điền vào chỗ trống (......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa?

A.

tế bào.

B.

bào tử đốt.

C.

nội bào tử.

D.

bào tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nội bào tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...