Thiết bị nào sau đây không có mặt trong máy phát thanh, phát hình bằng vô tuyến điện:

A.

Máy biến áp.

B.

Mạch tách sóng.

C.

Mạch dao động.

D.

Mạch trộn sóng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...