Thiết bị nào sau đây không có mặt trong máy phát thanh, phát hình bằng vô tuyến điện:

A.

Máy biến áp.

B.

Mạch tách sóng.

C.

Mạch dao động.

D.

Mạch trộn sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mạch tách sóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...