Thiên nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh gì?

A.

Nhiệt ẩm.

B.

Đất phù sa màu mỡ.

C.

Sông ngòi dày đặt và phong phú sinh vật biển.

D.

Nhiệt ẩm và đất phù sa màu mỡ hoặc sông ngòi dày đặt và phong phú sinh vật biển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhiệt ẩm và đất phù sa màu mỡ hoặc sông ngòi dày đặt và phong phú sinh vật biển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...