Thí nghiệm nào sau đây làm phát sinh ra dòng điện cảm ứng:

A.

Cho một đĩa đồng di chuyển từ ngoài vào trong từ trường đều B.

B.

Đưa cực bắc một nam châm lại gần một cuộn dây đồng.

C.

Quay mặt phẳng của vòng dây dẫn điện trong một từ trường đều B.

D.

Cho một đĩa đồng di chuyển từ ngoài vào trong từ trường đều B, đưa cực bắc một nam châm lại gần một cuộn dây đồng và quay mặt phẳng của vòng dây dẫn điện trong một từ trường đều B.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cho một đĩa đồng di chuyển từ ngoài vào trong từ trường đều B, đưa cực bắc một nam châm lại gần một cuộn dây đồng và quay mặt phẳng của vòng dây dẫn điện trong một từ trường đều B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...