Thí nghiệm hiện đại của Milơ (1953), chứng minh sự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ bằng cách cho tia lửa điện phóng qua hỗn hợp chứa

A.

Axit amin.

B.

Hơi nước, NH3, CH4, CO2.

C.

Hơi nước và NH3.

D.

Axit amin và H2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hơi nước, NH3, CH4, CO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...