Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51 µm và λ2. Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính λ2. Biết λ2 có giá trị từ 0,60 µm đến 0,70 µm.

A.

0,64 µm.

B.

0,65 µm.

C.

0,68 µm.

D.

0,69 µm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,68 µm.

Ta có: 4 (µm)

Do 0,60 µm < λ2 < 0,70 µm

 

Từ đó: λ2 = 0,68 (µm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...