Thí nghiệm đầu tiên nghiên cứu về cấu tạo của nguyên tử do:

A.

Thomson thực hiện.

B.

Bohr thực hiện.

C.

Rutherford thực hiện.

D.

Einstein thực hiện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Rutherford thực hiện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...