Thí nghiệm đầu tiên nghiên cứu về cấu tạo của nguyên tử do:

A.

Thomson thực hiện.

B.

Bohr thực hiện.

C.

Rutherford thực hiện.

D.

Einstein thực hiện.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...