Thể tích khối nón có bán kính bằng img1 và chiều cao bằng img2 là:  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Thể tích khối nón là img1.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...