Thể tích hình lăng trụ lục giác đều nội tiếp trong trong một hình trụ có bán kính R và chiều cao R là:

A.

B.

4R3

C.

4R3

D.

6R3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáy lăng trụ là lục giác đều cạnh R nên diện tích là:

Thể tích khối lăng trụ là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...